+31 6 53 20 06 27‬ contact@vakantieopcorfu.nl

Algemene voorwaarden Berg Paradijs

Reserveren en (aan)betalingen
Als u wilt reserveren vult u het reserveringsformulier op onze site in. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van het reserveringsformulier retour, waarin onder andere de betalingsgegevens zijn opgenomen, hetzij per mail of als u dat hebt aangegeven in tweevoud per post. Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s, inclusief BTW en toeristenbelasting. Binnen veertien dagen dient de aanbetaling van 50 % van de huur per bank door ons ontvangen te zijn.

Zodra de betaling binnen is, is de reservering een boeking, waarna de overeenkomst geldig is. Wij sturen u dan een ontvangstbevestiging van de aanbetaling en tevens de boekingsbevestiging.  Het restant (50%) dient uiterlijk 6 weken  voor aankomst door ons te zijn ontvangen.  Indien de betaling niet binnen 6 weken voor aankomst bij ons binnen is, dan kan de reservering door ons teniet gedaan worden. In dat geval wordt 50% van het van u door ons ontvangen bedrag aan u gerestitueerd.  Indien de reservering plaats vindt binnen 6 weken voor vertrek dient het gehele bedrag in Een keer betaald te worde binnen 7 dagen na boeking.  Ook hier zijn de voorwaarden zoals hierboven beschreven van toepassing.

De waarborgsom van 300 Euro dient contant te worden overhandigd direct bij aankomst op Berg Paradijs en wordt binnen 14 dagen na vertrek aan u overgemaakt, waarbij eventuele schade wordt verrekend.

BETAALWIJZE
De (aan)betaling dient te worden overgeboekt op het volgende rekeningnummer:

J.A. Berg
o.v.v. reservering Corfu
Berg Paradijs
NL76Rabo0150626398

Juistheid gegevens
De gegevens die u op het reserveringsformulier noteert dienen naar waarheid te zijn ingevuld. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens of voor het doorgeven van wijzigingen in deze gegevens. U dient de boekingsbevestiging die u van ons krijgt te controleren op juistheid en indien er iets niet juist in is dit binnen 7 dagen aan ons door te geven. Wijzigingen van gegevens is alleen schriftelijk mogelijk. Berg Paradijs heeft het recht hier maximaal € 50,00 administratiekosten voor in rekening te brengen

Annuleren door U
Annulering van de reservering dient u schriftelijk per mail of aangetekende post gedaan te worden. U krijgt hiervan van ons een schriftelijke bevestiging via de mail op de dag dat wij uw annulering ontvangen, waarna deze van kracht is. Bij annulering door u zes weken (of meer) voor aankomst, zal het door u inmiddels aanbetaalde bedrag (50% van de totale huursom) minus 50,00 euro administratiekosten aan u worden gerestitueerd. Hebben wij de annulering tussen de zes en twee weken voor aankomst ontvangen dan wordt 50% van de totale huursom ann u terugbetaald. Bij annulering in de periode van twee weken voor aankomst vindt geen enkele terugbetaling plaats. Indien u tijdens uw verblijf genoodzaakt bent eerder te vertrekken of nietlanger van uw verblijf gebruik wenst te maken, heeft u geen recht op teruggave van de betaling. Wij raden u dan ook aan om tezamen met uw reisverzekering een annuleringsverzekering af te sluiten.

WIJZIGING EN ANNULERING DOOR BERG PARADIJS
In het onverhoopte geval dat wij een wijziging of annulering moeten doorvoeren, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk geinformeerd. Indien u wenst zullen wij proberen een gelijkwaardig alternatief voor u te regelen. Behoudens een eventuele meerprijs, zullen daarvoor geen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken of u niet gebruik wilt maken van het aangeboden alternatief, zal het volledige reeds door u betaalde bedrag worden gerestitueerd. Hierna wordt het contract als ontbonden worden verklaard en kan BERG Paradijs niet meer aansprakelijk worden gesteld.

AANKOMST en VERTREK
Op de dag van aankomst bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom op het BERG Paradijs voor bungalow Kimberly of Bungalow Katie.  De dag van vertrek wordt u verzocht de bungalow voor 12.00 uur te hebben verlaten. Indien u een andere aankomsttijd of vertrektijd wenst dan hierboven gemeld, kunt u contact opnemen met ons

ACCOMODATIES
Bungalow Kimberly is volledig ingericht en worden een keer per week schoongemaakt op zaterdag (voor tussentijdse schoonmaak kunt u extra bijboeken) waarbij ook bed-bad-keukenlinnen worden vervangen. In het hoogseizoen worden de beide bungalows per week verhuurd van zaterdag tot zaterdag. In de keuken vindt u spullen voor algemeen gebruik, welke wij vragen deze schoon achter te laten voor de volgende gasten. De bungalows zijn inclusief bed-bad-keukenlinnen en normaal gebruik van osmosewater (drinkbaar uit de kraan) en elektriciteit, exclusief eindschoonmaak van € 75,00 . Wij vragen u de bungalow achter te laten zoals u deze ook heeft aangetroffen wat inhoud dat u zelf uw vuilnis verwijderd, het serviesgoed schoon in de kasten staat en al het meubilair laat staan op de plaats bij aankomst.

Kinderen
Er is de mogelijkheid om een kinderbed en een kinderstoel in uw accommodatie te laten plaatsen. Indien u hier gebruik van wilt maken dient u dit bij de boeking aan te geven. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Het bed en stoel zullen op basis van beschikbaarheid worden verstrekt. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van uw kinderen.

AANTAL PERSONEN GEBRUIKMAKEND VAN DE ACCOMMODATIE
Het aantal personen dat verblijft in een van onze bungalows mag het aantal slaapplaatsen (6) niet overschrijden. In dat geval dat het maximum antal personen wel wordt overschreden zonder toestemming vooraf, behouden wij ons het recht de boeking alsnog in te trekken ook bij aankomst. In dat geval  hebt u geen recht op restitutie van enig bedrag.

UW VERANTWOORDELIJKHEID
Degene aan wie wij de boekingsbevestiging hebben gestuurd, is ook verantwoordelijk voor het gedrag van de mede reisgenote. Van u en hen wordt verwacht de accommodatie en alles wat daarbij hoort normaal te gebruiken en achter te laten in dezelfde staat zoals deze bij aanvang van het verblijf is aangetroffen.Dit houdt in dat in geval van beschadiging of wegraken van goederen tijdens uw verblijf u daarvoor aansprakelijk  bent en gehouden bent de schade te vergoeden.  Indien u of een van de mede reisgenoten zich zodanig gedraagt dat dit door ons of door onze andere gasten als hinderlijk wordt ervaren, zult u daarop worden aangesproken. Indien het hierna niet verbetert behouden  wij ons het recht voor u te verzoeken de accommodatie te verlaten. U heeft daarbij geen recht op financiele compensatie . Kinderen zijn ten allen tijde de verantwoordelijkheid van ouders of de daarvoor aangewezen volwassen personen.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN
De accommodatie zoals u die op de website heeft kunnen zien zal zo accuraat mogelijk zijn, echter behouden wij onszelf voor hier veranderingen in aan te brengen. Indien deze veranderingen van belangrijke waarde zijn,zullen wij u hierover voor aankomst informeren. U behoudt dan het recht om de reservering kosteloos te annuleren.  De accommodatie zal schoon en netjes  aan u worden opgeleverd. Indien u zaken aantreft die niet zijn wat u verwacht of die stuk of vies zijn kunt u dit aan ons melden. Wij zullen proberen dit binnen de mogelijkheid van onze grenzen op te lossen.

AANSPRAKELIJKHEID
Berg Paradijs is niet aansprakelijk voor letsel in welke vorm dan ook die u en/of uw reisgenoten oploopt/oplopen tijdens uw verblijf op ons landgoed, tenzij ons grove nalatigheid kan worden verweten. Ditzelfde geldt tevens voor diefstal, verlies en /of beschadiging van uw eigendommen. In geval Berg paradijs toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze te  allen tijde beperkt tot het maximum bedrag van de door u aan ons betaalde reissom.

ROKEN
Beide bungalows zijn rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten op het terras waarbij de overige gasten geen hinder van u zullen ondervinden .

HUISDIEREN
In beide bungalows is het niet toegestaan huisdieren te huisvesten

TUIN
Tuin is volledig tot uw beschikking zowel voor/achter. U kunt gebruik maken van het bruggetje om zo de tuin achter te betreden. Draagt u er wel zorg voor om geen restafval achter te laten dit kunt u deponeren in uw afvalbak.

@ Berg Paradijs